skip to Main Content

Skarpnes solpannor

Solcellernas huvudfokus har varit effektiviteten för solcellspanelerna. Installation, anpassning och estetik har blivit försummat. En av de mest kritiska punkterna vid installation av solceller är takets estetik. Även om det finns besparingar på att lägga till solpaneler på ditt tak, vill inte alltid förbrukare installera med tanke på takets estetik. Samtidigt är solcellspaneler som installeras utanför byggnader både komplicerade och lite ändamålsenliga.

Traditionella solcellspaneler är en omfattande utrustning som inte kan

integreras och täcker heller inte hela takytan. Detta reducerar också potentialen för solenergi på taket. Samtidigt som det ger negativ visuell inverkan på taket. Traditionella solcellspaneler är seriekopplade och fungerar därför med hög spänning som gör att de måste hanteras av certifierade elektriker. Detta medför hundratals anslutningar, hög strömstyrka och spänningar, vilket ökar installationstiden. Bild av solpannor tillsammans med Skarpnes sänker betongkostnaderna drastiskt. När du installerar traditionella solcellspaneler måste det tas hänsyn till skugga och andra omständigheter så att du undviker att din solcellsanläggning får en reducerad effekt.

Solpannan som produceras i Grimstad på Skarpnes takpannefabrik har tagit hänsyn till många av de utmaningar som finns i samband med installation, estetik o.dyl. Solpannan är det första solcellssystemet på taket med patenterad teknologi som är helt integrerad med ordinarie takpannor. I motsats till traditionella solcellspaneler som är monterade några få centimeter över taket ersätter solpannorna, takpannorna på själva taket.

Solpannan har samma storlek och form som samma takpanna och kan täcka så mycket takyta som kunden önskar. Takpannan är producerad av samma material som vanliga takpannor, ett lager med betong och ett 60 cellers solcellslaminat.

Solpannan har samma egenskaper som en ordinarie takpanna när det gäller vattentäthet och estetik, samtidigt som den generar elektricitet. Solpannan tar sikte på att bli den nya standardteknologin för små bostäder. Solpannans unika egenskap är att den kan installeras på små takytor. Solpannesystemet är ett allt-i-ett system. Traditionella system tillverkas av glasfiber eller andra material. Solpannan är en betongtakpanna med ett litet solcellslaminat integrerat på toppen.

Sammansättningen är tillverkad genom en robust limkombination. Livstiden är densamma som hos takpannan. Vattentätheten är bevarad. Solpannesystemet kostar ca 20% mer än traditionella solcellssystem. I framtiden kommer flera av produktionsenheterna att bli mer rationella och det kommer att medföra en reduktion av priserna. Solpannesystemet är enkelt att installera och det genomförs med en «plug and play» metod.

Vikten motsvarar omkring densamma som en original takpanna Det medför att takets tillstånd ej påverkas. Solkablarna och «plug in» kontakterna finns under taket och skyddas mot väderförhållanden i motsats till traditionella system. Solpannelösningen passar alla takstorlekar och kan utvidgas när som helst för att anpassa kundens energibehov. Solpannan kopplas parallellt och genererar elektriciteten autonomt. I motsats till traditionella solcellssystem är solpannan okänslig för skugga. Takfönster, skorstenar, ventilationssystem eller liknande kräver ingen hänsyn när du installerar solpannan. Bortsett från nordsidan kan varje kvadratmeter utnyttjas av solpannan. Solpannesystemet har låg spänning – under 120V. Detta ger oss möjlighet att utnyttja taktäckare. Taktäckaren är experten på taket och kommer därför att ge kunden kvalitet i arbetet. Vid brann utgör inte solpannan någon fara med tanke på den låga spänningen.

När det gäller noll-utsläppsmålet för EU har traditionella paneler en återbetalningstid på sju år. Solpannan har en återbetalningstid på två år. Huvudorsaken till denna skillnad är att aluminiumramen på vanliga paneler inte finns på takpannan.

Detta är ett viktigt steg mot målet för EU om nollenergi byggnader.

Sun-Net AS egen installationsprocess:

Sun-Net AS egen installationsprocess:

Bild av hus med Solpannor

Sun-net på TV2 nyhetene

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.