skip to Main Content

Soltegl

Takpannor med solceller

Ordinarie takpannor

Halvpannor

Nockpannor

Taknockskruvfäste

Taknockband

Stormclips

Fågelspärr

Kablar

PV-booster

Inverter

Upplyft och transport

Categories: , , Solpannor, Soltegl

Solpannorna har en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på 80% efter 25 år.

Category: Soltegl

Om det finns ett rör eller liknande som skuggar, kommer vi, så länge detta är möjligt, inte att lägga till solpannor i närheten av detta, eftersom det blir mindre effekt i skuggan.                                  Solpannan är parallellkopplad och kommer därmed inte att påverkas av skugga på en rak linje som en seriekopplad solcellsanläggning. Om en solpanna får skugga på sig kommer det inte att påverka de övriga solpannorna, produktionen kvarstår som tidigare, med undantag av den enda solpannan som har skugga på sig.

Category: Soltegl

Om en solpanna skulle sluta att fungera på grund av skada kommer inte detta att påverka de andra solpannorna. Solpannorna är parallellkopplade och inte seriekopplade. Det betyder att varje solpanna är självständig och blir inte påverkad av de andra solpannorna, såsom vid seriekoppling.

Category: Soltegl

Solpannan är en betongtakpanna. Integrerat i denna betongtakpanna finns det solceller. En solcell är en mycket tunn disk tillverkad av kiselmaterial och är ca 10 x 10 cm i storlek (kallas mono- eller multikristallin kiselsolcell). På framsidan och på baksidan finns fästa kontaktremsor som sprider solljuset som genereras i cellerna utåt i panelen. Kislet extraheras från kvicksanden som skapas naturligt i marken. Solpannorna är integrerade med monokristallina solceller.

Category: Soltegl

Varje erbjudande inkluderar solpannor, ordinarie platt betongtakpannor, halvpannor, nockpannor, taknocksskruvfäste, taknocksband, stormclips, fågelspärr, kablar, PV-booster, inverter, upplyft och transport.

Category: Soltegl

Ja, processen med att lägga kablar samt kablar till solpannorna är ca 8-10 timmars extra arbete. Dessutom är det en dags jobb för en elektriker.

Category: Soltegl

Sun-Net värderar i projekteringsfasen vilka delar av taket som ska vara täckt med solpannor. Detta beror på i vilket väderstreck taket är vänt, utöver andra hinder som finns på taket.

Category: Soltegl

Själva solpannorna kan snickarna lägga. Sun-Net levererar också en PV-booster, denna omformar lågvoltsström till högvoltström. Elektrikern gör resten av arbetet.

Category: Soltegl

Sun-Net värderar i projekteringsfasen vilka delar av taket som ska vara täckt med solpannor. Detta beror på i vilket väderstreck taket är vänt, utöver andra hinder som finns på taket.

Categories: Solpannor, Soltegl

Så länge manualer och installationsanvisningar följs kommer Sun-Net att vara ansvariga vid fel i systemet. Utomliggande orsaker som nätverket i huset, fel läktavstånd på taket etc. kommer inte att vara Sun-Nets eget fel och det blir då de som har gjort arbetet som ansvarar för felen. Mer information om detta i köpeavtal och serviceavtal.

Categories: , Solpannor, Soltegl

Varje kabelanslutning har en diod och en säkring. Bägge dessa utlöses om det skulle ske något fel med systemet. Därmed är det väldigt brandsäkert vid fel. Dessutom är det lågvoltström på taket. Volttalet är så lågt att man nästan inte alls påverkas om man skulle få något elektriskt mot kroppen.

Categories: Solpannor, Soltegl

Leveransen sker på samma sätt som Skarpnes levererar sina takpannor. Transport sker till byggarbetsplatsen och lyfts upp på taket. Se Skarpnes installationsanvisningar för mer information.

Categories: Solpannor, Soltegl

Kabeln från taket dras ner genom taket till PV-booster. PV-boostern ska vara så nära taket som möjligt. Därifrån dras kabeln till tekniskt utrymme med inverter. Kabeln kopplas till invertern och till elskåpet.

Categories: Solpannor, Soltegl

Ja, det läggs ordinarie takpannor på platser där det finns sådana hinder. Sun-Net tar hänsyn till detta under projekteringen eftersom detta anges.

Categories: Solpannor, Soltegl

Load More

Back To Top

Vi benytter informasjonskapsler og scripts.

Vennligst aksepter bruk av informasjonskapsler og scripts. Vi lagrer ikke noe identifiserbar informasjon med mindre du enten kontakter oss eller bestiller prosjektering.